Zveza Preporod je v okviru projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo pripravilo bazo fotografij, ki so vam na voljo za uporabo pri vašem delu.

Fotografije odražajo romske podobe, romska naselja, osebe ter dogodke, ki se nanašajo na tematiko Romov. Ključni naš namen je bil pridobiti uporabne fotografije, ki jih bodo lahko organizacije (Zveze, društva, ministrstva, lokalne skupnosti, Uradi, mediji…) uporabljali za uporabo pri svojem delu z romsko skupnostjo v brošurah, dogodkih, letakih, socialnih omrežjih ter na spletnih straneh.

Zaznavamo namreč, da se vedno znova uporabljajo izjemno slabe fotografije ali pa so te fotografije zastarele. Fotografije so tako prosto dostopne v okviru Google galerije in na voljo za uporabo.

Fotografije so bile posnete skupaj s tremi fotografi in sicer so le te prispevali Sandi Horvat, Valerija Stolnik ter podjetje Promundus, d.o.o.

Verjamemo tudi, da bomo s pridobitvijo kvalitetnih fotografij z motivi romske skupnosti in nadaljnjo uporabo teh fotografij zagotovo prispevali k ohranjanju, razvoju in promociji romske kulture.

Zato vas ponovno vabimo, da aktivno uporabljate fotografije, ki so vam na voljo

(Za vstop v galerijo kliknite na napis Google photos)

Aktivnost je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo iz razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji – JPR-Romi-2021.