8. oktobra 2021 je na Pušči potekala slovesnost ob 110. obletnici naselja Pušča in dogodek smo izkoristili tudi za odprtje nove IKT pisarne, ki je nastala v okviru projekta Dream Road, kjer kot projektni partner sodeluje Mestna občina Murska Sobota, aktivnosti pa izvaja Razvojni center Murska Sobota v sodelovanju z Zvezo Preporod.

Mestna občina Murska Sobota še vedno sledi stalni in ambiciozni vizij razvoja romskega naselja in tudi zato se izvajajo številne aktivnosti in projekti. Kot ste bili seznanjeni smo pred dobrim mesecem skupaj z 15 organizacijami podpisali pismo o nameri o sodelovanju pri izvajanju informacijske točke v tem prostoru.

Na dogodku pa je bil čas, da smo slavnostno odprli digitalno opremljen prostor, kjer bo na voljo vsa potrebna oprema za nemoteno delo. Občina namreč kot partner sodeluje v projektu Dream Road in v okviru katerega bo zagotovila potrebno računalniško in drugo IKT opremo. Kot zanimivost naj povemo, da bodo podobni prostori odprti še v 10 drugih državah iz katerih sodelujejo projektni partnerji v našem projektu, ki ga sicer vodi RIS Dvorec Rakičan.

Pridobljena IKT oprema bo služila tako za delo in izobraževanje v okviru informacijske točke, organizacijo dogodkov kot tudi za mednarodno udejstvovanje Romov, še posebej na področju izmenjevanje izkušenj in medsebojnega sodelovanja na sploh. Rome, Puščo in Mestno občino Murska Sobota želimo tudi na takšen način krepiti v mednarodnem prostoru. Sicer pa bo oprema na voljo tudi za delo KS in drugih društev, ki bodo potrebovali tovrstno opremo.

Opremljeno pisarno si boste lahko kmalu tudi ogledali v živo.