Skupina Romano Glauso vam ob Svetovnem dnevu romskega jezika (5. november) predstavlja svojo novo pesem z naslovom TU oz. v slovenskem jeziku TI, ki govori o izgubljeni ljubezni. Gre za pripovedno pesem v romskem jeziku. Prav zato se je skupina odločila, da bo javnosti predstavila pesem na dan, ko obeležujemo dan romskega jezika, ki je sicer izjemno pomemben del romske kulture.

Lastna kultura in jezik namreč nista nekaj samoumevnega, nista povsod enaka in se od naroda do naroda razlikujeta. Hkrati pa sta kultura in jezik tudi odraz posamezne družbe, torej njenih navad, življenja, norm in vrednot. Kulture pa na žalost ni mogoče kupiti, temveč jo je potrebno vzgojiti ter je skupno negovati.

Zato tudi skupina Romano Glauso nadaljuje s pripravo in izvajanjem pesmi v romskem jeziku s katerimi želijo prispevati k ohranitvi in razvoju romskega jezika ter romske kulture. Pomembno je tudi, da se v prihodnje romska glasba razvija, da nastajajo nova in sodobna besedila, ki bodo tudi v tem času na novo definirala (moderno) romsko kulturo, ki bo osnova za prihodnji razvoj romske skupnosti.

Sicer pa svetovni dan romskega jezika praznujemo v spomin na 5. november 2008, ko so prvič predstavili romsko-hrvaški in hrvaško-romski slovar.