Direktor Policijske uprave M. Sobota Damir Ivančić,mag. in predsednik Združenja forum romskih svetnikov Darko Rudaš sta danes podpisala pogodbo o ustanovitvi varnostnega sosveta. Gre za skupen projekt, ki bo deloval na temelju prostovoljnega in sporazumnega dogovarjanja in posvetovanja. Cilj je zagotoviti čim večjo varnost državljanom. Sam namen partnerskega sodelovanja pa je zlasti v odpravljanju vzrokov, ki omogočajo odklonske pojave v družbi, preventivno delovanje in pomoč pri reševanju že nastalih varnostnih problemov.