Danes je v Lendavi potekal podpis pogodb o izvajanju projekta Help to opportunities – H2O, ki je financiran iz programa Erasmus+ in v katerem bo kot projektni partner sodeloval tudi Razvojni center Murska Sobota v sodelovanju z Zvezo Preporod v okviru katere bomo zagotavljali stik romske skupnosti s projektnimi aktivnostmi. Kot vodilni partner bo projekt vodila Ljudska univerza Lendava, v projektu pa bodo sodelovali še partnerji iz Murasmus+ partnerstva (POU Čakovec, UZOR) ter drugi partnerji iz Španije, Portugalske, Irske, Grčije, Srbije in Madžarske. Projekt je postal eden izmed največjih projektov pod okriljem Erasmus+ programa.

Sicer pa smo partnerske organizacije ugotovile nizko stopnjo zdravstvene pismenosti med pripadniki romske skupnosti. Ti zaradi neurejenega zdravstvenega zavarovanja ne obiskujejo zdravnikov, ne razumejo diagnoz in potekov bolezni, zaradi različnih osebnih razlogov pa tudi ne zaupajo zdravstvenemu osebju. Odstotek kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so posledica nezdravega življenjskega sloga pripadnikov romske skupnosti, ki ga njihovi otroci prevzemajo, se ne spreminja in že leta ostaja na enako visoki ravni. Socialna izključenost Romov in odsotnost mrež družbene podpore in vezi povzročajo izključenost iz zdravstvenih sistemov in poslabšajo nezdrav življenjski slog. Najpogosteje je slabo zdravstveno stanje posledica manj ustrezne zdravstvene oskrbe, finančnih ovir pri uporabi zdravstvenih storitev in nefinančnih ovir pri uporabi zdravstvenih storitev, kot so psihološke, relacijske in socialne težave. Zaradi neugodnih življenjskih razmer v romskih naseljih, različnih oblik odvisnosti in različnih stisk je značilno, da pripadniki romske skupnosti umrejo prej kot pripadniki večinskega naroda, in sicer k temu dejstvu veliko prispevajo številne kronične nenalezljive bolezni, težave z duševnim zdravjem in debelost, v nekaterih državah pa tudi odstotek precepljenosti romskih otrok. S projektom želimo prispevati k:

1) izboljšanju razpoložljivosti visokokakovostnih priložnosti učenja za odrasle,

2) izboljšanju kompetenc izobraževalcev in drugega osebja na področju izobraževanja odraslih,

3) fizičnemu in mentalnemu zdravje ter dobremu počutju pripadnikov romske skupnosti,

4) premostitvi medkulturnih, medgeneracijskih in družbenih razlik.