9. in 10. marca 2022 smo v Pomurju gostili profesorja Andrewa Russella ter Andrejo Zevnik iz dveh univerz v Veliki Britaniji in skupaj z njima opravili številne pogovore o položaju romske skupnosti ter o njihovi identiteti.

Opravljata namreč mednarodno raziskavo na omenjeno tematiko. Naslov raziskave je “Pomen pripadnosti in identitete v romski skupnosti”. Raziskava se osredotoča na to kako Romi sami razumejo pripadnost romski skupnosti, kaj pomeni pripadati romski skupnosti in kakšne so ovire in prednosti te pripadnosti. V sklopu obiska sta želela izvedeti kako pomembna je romska identiteta v okolju v katerem živijo Romi, ter ali (in kako) so inštitucije (kot so država, policija, šolstvo, večinski narod), ki se ukvarjajo z romskimi tematikami sposobne upoštevati romsko identiteto kot pozitivni dejavnik v odnosu med skupnostjo in državo. Glavni namen raziskave so spoznjanja kako romska identitita in kultura lahko delujeta kot pozitivni dejavnik v razvoju celotne slovenske družbe.

Najprej so nas lepo sprejeli v romskem naselju Kamenci, kjer smo se skupaj z Občino Črenšovci ter pristojnim CSD in OŠ pogovorili o aktualnem stanju, projektih in potrebah za prihodni razvoj, nato je sledilo delovno srečanje romskih svetnikov ter pogovor s sekretarko SOS, večer pa smo zaključili s predstavniki LU Lendava, in se dogovorili za skupne aktivnosti v okviru Murasmus+ partnerstva. V okviru dogodka sta bila predstavljena tudi projekta NEC4US in H20

Četrtek je bil namenjen pogovoru o identiteti Romov z različnimi posamezniki, ki delujejo na področju razvoja romske skupnosti.