30. marca 2022 je na Hrvaškem potekala zaključna konferenca projekta NEC4US – New Chance for Us. V omenjenem projektu so kot projektni partnerji sodelovali UZOR – Udruga za obrazovanje Roma Orehovica hrvaška, Ljudska univerza Lendava, Zveza preporod, NGO Kham iz Delčeva in Open Civic University “Vanco Prke” iz Štipa iz Severne Makedonija. Projekt pa je vodil POU Čakovec.

31.3.2022 je bil tudi uradno zaključen projekt NEC4US – New Chance for Us (Nova priložnost za nas), v katerem je kot projektni partner sodeloval tudi javni zavod Ljudska univerza Lendava, ki je že sicer en izmed uspešnejših, če ne celo najuspešnejši pri izvajanju raznih projektov, predvsem evropskih, na našem območju. Kot projektni partner iz Slovenije je sodelovala še Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod. Projekt, ki so ga izvajali 30 mesecev, je bil vreden 181.086 evrov in je bil financiran iz programa Erasmus + KA2, strateška partnerstva – inovacije v izobraževanju odraslih. Omenjeni program sicer podpira projekte, ki se izvajajo v sklopu partnerstev za sodelovanje.

S ciljem predstaviti rezultate projekta tudi širši javnosti je 30. marca 2022 v Čakovcu bila organizirana zaključna konferenca projekta. Na njej so projektni partnerji zainteresirani javnosti (predstavnikom Urada za delo Čakovec Centra za socialno delo Čakovec, Občine Čakovec, predavateljem POU Čakovec in predstavnikom romske skupnosti) predstavili intelektualne rezultate projekta ter ob tem poudarili, kako pomembna je za vključevanje v širšo družbeno skupnost in opolnomočenje posameznika temeljna pismenost.

Temeljni cilj, ki so ga v okviru projekta naslovile partnerske organizacije, so izzivi pismenosti romske skupnosti, saj je prav slednja temeljni kazalnik uspešnosti posameznika v družbi. V okviru projekta so nastali 3 intelektualni rezultati, ki bodo kmalu na voljo tudi na spletni strani www.lulendava.si, in sicer Program motivacijskih delavnic za izobraževalce odraslih, ki v različnih programih izobraževanja poučujejo odrasle Rome, Program motivacijskih delavnic za odrasle Rome s ciljem večjega vključevanja v programe izobraževanja ter Program razvijanja temeljne pismenosti, matematičnih spretnosti in digitalnih kompetenc z ustreznim učnim gradivom.

Kljub epidemiološki situaciji v Evropi, so bili doseženi vsi projektni rezultati, žal pa so v živo bila izvedena samo tri mednarodna srečanja, in sicer dva v Čakovcu in eno v Delčevem in Skopju, kjer smo si partnerji iz Slovenije ogledali tudi edino romsko občino v Evropi Shuto Orizari (Šutka), ki šteje po uradnih podatkih nekaj več kot 37.000 prebivalcev, neuradno pa v Šutki prebiva več kot 50.000 pripadnikov romske skupnosti.