V Zvezi za razvoj romske manjšine – Preporod aktivno spremljamo Parlamentarne volitve 2022, ki bodo za Slovenijo in s tem tudi za celotno romsko skupnost izjemno pomembne. Verjamemo, da so stranke pripravile dobre volilne programe s katerimi bodo želele prepričati na volitvah. 

Da pa bi se pripadniki in pripadnice romske skupnosti lažje odločili, smo vsem strankam poslali dve kratki vprašanji, ki se nanašata posebej na romsko skupnost.

Vprašanja, ki smo jih posredovali strankam:
1 Ali podpirate predlog, da romska skupnost dobi svojega predstavnika v Državnem zboru RS?
2 Ali v vaših programih naslavljate romsko tematiko in kako?

Stališča bomo javno objavili prav na Svetovni dan Romov, 8. aprila.