Dijaška skupnost Dvojezične srednje šole Lendava je v sodelovanju z dijaško skupnostjo Gimnazije Murska Sobota in Zvezo Preporod, 8. aprila 2022 v prostorih Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota priredila okroglo mizo z naslovom »Izobraževanje in zaposlovanje mladih Romov«.

Namen okrogle mize je bil izpostaviti pomen in izzive na področju izobraževanja mladih Romov po zaključeni osnovni šoli ter njihovo zaposlovanje po zaključenem srednješolskem izobraževanju oz. študiju. V sklopu okrogle mize so se predstavili tudi primeri dobrih praks ter uspešne zgodbe romskih dijakov, študentov in že zaposlenih Romov.

V prvem delu okrogle mize so še pred tem sodelovali direktor Urada vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanko Baluh, predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze za razvoj romske manjšine Preporod Darko Rudaš ter romska svetnica v občinskem svetu Občine Lendava Nataša Horvat.


Posnetek okrogle mize si lahko ogledate tukaj:

va