Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS ter na spletni strani Sveta romske skupnosti RS objavljen  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022.

Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 3. 6. 2022. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 3. 6. 2022. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Več informacij lahko dobite na spletni strani Sveta romske skupnosti.