V sredo, 25.5.2022 je v romskem naselju Kamenci, ki se sicer nahaja v Občini Črenšovci, potekala otvoritev skupnostnega vrta, ki ga je realizirala občina v okviru Participativnega proračuna za leto 2022.

Cilj projekta je bil v romskem naselju Kamenci vzpostaviti skupnosti vrt v obliki desetih visokih gred, kjer so posajene oz. zasejane različne vrste sadja, zelenjave in zelišč iz sicer z namenom, da se Romske otroke in njihove starše spodbudi k uživanju zdrave prehrane, še posebej uživanje domače hrane, pridelane doma na lastnem vrtu. S projektom se želi Rome ozavestiti tudi o varovanju narave narave s katero so v zadnjih letih izgubili stik. Hkrati želimo, da se tudi mladi vrnejo v naravo in svoj prosti čas preživijo na vrtu. Hkrati pa pričakujemo, da bodo vrtovi postavili središče z druženje in medsebojno povezovanje.

Vrtovi pa bodo namenjeni tudi izobraževanju in usposabljanju mladih predvsem skozi delavnice. Uvodne delavnice bodo namenjene predvsem praktičnemu prikazu sajenja in upravljanja z vrtom ter podaja navodil za vzdrževanja vrta. Nato bodo sledile delavnice v okviru spremljanja napredka in spoznavanja z različnimi vrsticami zelišč, sadja in zelenjave.

Kot rečeno je bil projekt izveden v okviru Participativnega proračuna občine Črenšovci za leto 2022. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo neposredno občani in občanke občine. Občanom in občankam je na ta način omogočeno, da sami predlagajo in odločijo, kateri projekti so zanje pomembni in bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Veseli nas, da je občina realizirala projekt, ki je bil predlagan s strani romske skupnosti. To pa ni zadnja investicija občine v romskem naselju. Že v sredini julija lahko pričakujemo otvoritev nogometnega igrišča!