V torek 7. junija 2022 se je na Univerzi v Manchestru odvijal seminar z naslovom “Exploring Roma Political Agency”. Razpravljalci, ki so prihajali iz sedmih držav (Anglije, Brazilije, Češke, Slovenije, Škotske, Švedske in Walesa)  so se posvetili vprašanju opolnomočenja romske skupnosti v političnem odločanju.

Pri tem so podarili, da je za politično opolnomočenje pomembno razumeti zgodovinski razvoj romske skupnosti v okoljih v katerih prebiva in s tem razbiti negativne stereotipe; potrebno je razumeti kako lahko družbena gibanja prispevajo k opolnomočenju skupnosti in kako lahko povezave med različnimi gibanji izkoreninijo antiromizem. Prav tako pa so udeleženci delili primere dobrih praks, in tako poskusili najti prakse opolnomočenja romske skupnosti, ki bi jih bilo moč uporabiti v različnih okoljih in državah. Pri tem pa so se vsi predavatelji strinjali, da romska skupnost sama ne more uspešno delovati v politiki, če se pri tem ne spremeniti odnos držav do skupnosti. 

Aktualno stanje v Sloveniji in primere dobrih praks so predstavili predstavniki Ljudske univerze Lendava, Razvojnega centra Murska Sobota ter Zveze za razvoj romske manjšine – Preporod. Predstavljeni so bili tudi vsi naši ključni Erasmus+ projekti, torej tudi H20 in DigiUP.