V Beogradu je od 23. do 25. junija potekalo srečanje projektnih partnerjev projekta HELP OPPORTUNITIES, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+.

V projektu sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 8 držav. Tokrat so se projektni partnerji prvič srečali in spoznali projekt. Cilj projekta je izboljšati zdravstveno pismenost pripadnikov romske skupnosti. V okviru sestanka je potekala predstavitev partnerjev, seznanitev z aktivnostmi, priprava delovnega sklopa 1 ter izvedba desiminacijskih aktivnosti.


Prispevek: