V četrtek, 13.10.2022 smo v Lendavi ob Erasmusovih dnevih 2022 posadili drevesa na novi kolesarski stezi s partnerji iz treh držav. Drevesa so bila posajena v znak prijateljstva in dobrega prekomejnega sodelovanja med partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Sicer pa smo dan pred tem aktivno sodelovali tudi na Mednarodnem posvetu na temo spodbujanja bralne pismenosti in knjižnične storitve za pripadnike romske skupnosti. Po dogodku smo projektne partnerje iz Srbije gostili tudi na Pušči.