S koncem leta 2022 se bo tudi formalno zaključil projekt Dream Road, ki se izvaja v okviru programa Interereg Danube in je naslovil izzive celovitega in organiziranega razvoja romske skupnosti.

V 30 mesecev trajajočem projektu je sodelovalo 15 partnerjev iz 10 držav pri čemer je vlogo vodilnega partnerja opravljal RIS Dvorec Rakičan, Mestna občina Murska Sobota je sodelovala kot projektni partner, Razvojni center Murska Sobota pa kot podizvajalec na projektu. Gre torej za odličen primer projektnega sodelovanja med institucijami v Mestni občini Murska Sobota. Zveza Preporod je sodelovala kot predstavnik romske skupnosti na vseh dogodkih.

Krepitev institucionalnih zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi

S projektom DREAM ROAD so projektni partnerji želeli člane romskih skupnosti spodbuditi in opolnomočiti, da sami postanejo gonilo potrebnih sprememb. Ključna rezultata projekta sta participativni razvoj novih rešitev za povečanje digitalne, informacijske in funkcionalne pismenosti Romov ter vzpostavitev širokih sodelovalnih mrež pri njihovem izvajanju. Prenosljive pilotne izvedbe pa temeljijo na razvoju računalniško podprtih prostorov, ki spodbujajo pridobivanje znanja, praktično učenje in digitalni dostop, kjer lahko člani spregledanih skupnosti pridobijo spretnosti in znanje, da postanejo informirani člani družbe. Ključnega pomena za doseganje uspeha pri izvajanju takih družbenih intervencij je tudi tesno sodelovanje romske skupnosti, pristojnih javnih organov in lokalnih skupnosti.

Na Pušči vzpostavljena informacija točka

Med drugim je MOMS, v okviru projekta Dream Road, v romskem naselju Pušča odprla informacijsko točko (Learning Lab), kjer potekajo številni dogodki, izobraževanja in svetovanja. Vse potrebne informacije lahko pripadniki romske skupnosti pridobijo v večnamenski dvorani na Pušči. Mestna občina Murska Sobota je skupaj s 15 organizacijami podpisala pismo o nameri o sodelovanju pri izvajanju informacijske točke v tem prostoru.

Pridobljena IKT oprema bo služila tako za delo in izobraževanje v okviru informacijske točke, organizacijo dogodkov kot tudi za mednarodno udejstvovanje Romov, še posebej na področju izmenjevanja izkušenj in medsebojnega sodelovanja na sploh. Rome, Puščo in Mestno občino Murska Sobota želijo projektni partnerji tudi na takšen način krepiti v mednarodnem prostoru. Sicer pa bo oprema na voljo tudi za delo KS in drugih društev, ki bodo potrebovali tovrstno opremo.

O rezultatih projekta na zaključni konferenci na Madžarskem

V projektu so sodelovali partnerji iz Slovenije, Češke, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Avstrije, Slovaške, Srbije, Moldavije in Ukrajina, ki so s tesnim sodelovanjem naslovili številne izzive in skupaj implementirali več kot 40 različnih aktivnosti. Skupna vrednost projekta je bila 2,072,267.40 evrov in je tako predstavljal enega izmed največjih transnacionalnih projektov, ki so se izvajali v prejšnji finančni perspektivi v Murski Soboti.

Z namenom podrobnejše predstavitve vseh dosežkov je bila organizirana tudi zaključna konferenca, ki je potekala 30. novembra 2022 v Lentiju na Madžarskem ter preko spleta in na katerem so bili ti rezultati tudi predstavljeni. Rezultati kažejo, da gre za uspešno implementiran projekt, ki bo zagotovo prispeval h krepitvi institucionalnih zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi na področju romske skupnosti.

Aktivni razvoj romske skupnosti tudi v bodoče

Mestna občina Murska Sobota še vedno sledi stalni in ambiciozni vizij razvoja romskega naselja in tudi zato se izvajajo številne aktivnosti in projekti. MOMS bo zato tudi v prihodnje snovala in iskala inovativne rešitve, pristope in projekte še za hitrejši in učinkovitejši razvoj romske skupnosti. Nenazadnje je to učinkovito delo z romsko skupnostjo prepoznala Elisa Ferreira, Evropska komisarka za kohezijo in razvoj, ki si je edino romsko krajevno skupnost ogledala skupaj z ministrom za razvoj in kohezijo, dr. Aleksandrom Jevškom konec septembra.

Predstavitev informacijske točke