Leto 2022 je bilo evropsko leto mladih, saj se vsi zavedajo, kako pomembno je mlade postaviti v središče pozornosti. Zato smo tudi v Zvezi Preporod v letu 2022 posebno pozornost namenili mladim ter jih skušali podpreti skozi večino naših aktivnosti. V tem kontekstu smo v naše aktivnosti vključili 153 otrok, 87 mladih ter 154 romskih žensk. Po drugi strani pa so leto 2022 zaznamovale tudi volitve, še posebej lokalne, ki so za romske svetnike izjemno pomembne. V duhu leta mladih smo želeli vključiti čim več mladih, ki bodo v bodoče predstavljali steber romske politične participacije.

Aktivnosti smo izvajali na podlagi štirih ključnih stebrih in sicer:

•             Zeleno in zdravo socialno vključevanje Romov

•             Razvoj romske politične participacije in zagovorništva

•             Izobraževanje – na znanju temelječa družba

•             Podporno okolje za razvoj romske skupnosti

Kot ključne aktivnosti lahko opredelimo izvedbo prve mednarodne romske konference, ki se jo je udeležilo več kot 100 udeležencev, z mladimi ob 8. aprilu smo izvedli odmevno okroglo mizo, na Pušči smo sprejeli Evropsko komisarko za kohezijo, v kar 4 romskih naseljih smo izvedli romske tabore za učence, hkrati pa samo pripravili številne projekte za različne organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem romske skupnosti. Z 7 občinami pa smo se dogovorili o pripravi romskih akcijskih načrtov.

Sicer pa smo tako v letu 2022 skupaj izvedli 54 različnih aktivnosti in neposredno ali posredno vključili 1100 oseb, od tega 153 otrok, 87 mladih ter 154 romskih žensk.

Z namenom zagotavljanja informiranja in obveščanja je bilo na spletni strani objavljenih 45 različnih novic, ki so zabeležile 11.237 ogledov spletne strani, na Youtube, kjer objavljamo posnetke in poročila iz naših dogodkov ter glasbene posnetke romske skupnosti pa smo v letu 2022 zabeležili 67.645 ogledov. Facebook omrežje pa je zabeležilo 6.473 dosega. Skupno smo tako preko spletnih omrežjih dosegli 85.355 obiskovalcev.