Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju z Zvezo Preporod v torek, 22.2.2023 v Novem mestu organiziral prvo srečanje romskih svetnikov v jugovzhodnemu delu Slovenije v aktualnem mandatu. Sestanek je potekal v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto.

Na dogodku smo skupaj z romskim svetniki, ki delujejo na jugovzhodnemu delu Slovenije izmenjali mnenja o položaju romskih svetnikov v aktualnih občinskih svetih. Namen sestanka je bil tudi spregovoriti o skupnem sodelovanju in delovanju v prihodnje, o učinkovitem delu v občinskih svetih ter skupnih projektih in aktivnostih, ki jih bodo svetniki lahko izvajali v bodoče.

Romski svetniki so se tudi seznanili z aktualnim razpisom za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024 ter o izvedbi nadomestnih volitvah predstavnikov romskih svetnikov v Svetu romske skupnosti.

Sestanek pomurskih romskih svetnikov bo predvidoma potekal 7. marca v Občini Puconci.