Občina Puconci je danes gostila srečanje romskih svetnikov iz Pomurja, ki so se seznanili z razpisom za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024 ter z nadomestnimi volitvami svetnikov v Svet romske skupnosti. Uvodoma je prisotne pozdravil tudi župan Uroš Kamenšek, dogodka pa se je udeležil tudi direktor Urada vlade RS za narodnosti, mag. Stanko Baluh.

Na dogodku smo skupaj z romskim svetniki nato še izmenjali mnenja o položaju romskih svetnikov v aktualnih občinskih svetih. Namen sestanka je bil spregovoriti tudi o skupnem sodelovanju in delovanju v prihodnje ter skupnih projektih in aktivnostih, ki jih bodo svetniki lahko izvajali v bodoče. Svetniki se so tudi soglasno dogovorili, da bo tokratna čistilna akcija potekala v občini Beltinci.