Predsednica Državnega zbora (DZ) Republike Slovenije, Urška Klakočar Zupančič, je danes sprejela predstavnike Združenja romskih svetnikov Slovenije, ki so izrazili svoje pomisleke glede položaja Romov v družbi. Predstavniki združenja so opozorili, da trenutni položaj Romov še vedno ni zadovoljiv, poleg tega pa jih skrbi tudi nizek ugled Romov v družbi. V odzivu na njihove pomisleke je Klakočar Zupančičeva napovedala, da bo pristojne institucije, ki se ukvarjajo s to tematiko, seznanila z izzivi, s katerimi se sooča romska skupnost.

Sprejema so se udeležili predsednik združenja Darko Rudaš, romska svetnica v občini Lendava Nataša Horvat, romski svetnik v občini Kočevje Marjan Hudorovič in romski svetnik v občini Črnomelj Božo Rozman. Združenje romskih svetnikov Slovenije trenutno združuje dvajset izvoljenih predstavnikov romske skupnosti. Predsednik združenja, Darko Rudaš, je poudaril, da svoje vloge ne razumejo le kot pravico, ampak tudi kot odgovornost. Iz svojih vsakdanjih praks opozarjajo na določene izzive, s katerimi se sooča romsko prebivalstvo, ter si prizadevajo za izboljšanje življenja romske skupnosti.

Predstavniki združenja so na današnjem srečanju opozorili tudi na zakon o finančni razbremenitvi občin, ki ga je DZ sprejel konec leta 2020. Zakon je med drugim namenjen zagotavljanju dodatnih sredstev občinam s stalno naseljenimi romskimi skupnostmi. Vendar pa so predstavniki združenja opozorili, da se ta sredstva ne namenjajo ustrezno. Kljub zakonu občine, ki so že pred sprejetjem zakona premalo naredile za romska naselja, še vedno ne vlagajo dovolj v izboljšanje razmer. To je bilo poudarjeno Klakočar Zupančičevi.

Predsednico Državnega zbora so tudi seznanili s pobudo županov za zbiranje podpisov za sprejem paketa sprememb zakonodaje, namenjenega zaščiti otrok v problematičnih okoljih. Dejstvo je, da je romska skupnost v tej pobudi stigmatizirana, saj se bo zbiranje podpisov na terenu osredotočilo na kaznovanje romske skupnosti, kljub temu da se pobuda nanaša na vse državljane in državljanke. Zato so predsednico Državnega zbora pozvali, naj sprejme predlog županov v obravnavo, brez zbiranja podpisov na terenu, in naj se skozi proceduralni postopek v Državnem zboru pokaže, ali je paket sprememb potreben in pomemben. Ne želijo namreč, da se na ulicah ustvarja napetost in nestrpnost. Verjamejo, da bo predsednica Državnega zbora, kot izjemno odgovorna predsednica, sprejela modro odločitev, zaščitila najšibkejše in v demokratičnem duhu obravnavala zahteve županov. Verjamejo tudi, da bo s tem preprečila morebitno katastrofo na terenu.

foto: Matija Sušnik