18.5.2023 je v prostorih EXPANA v Murski Soboti potekal drugi koordinacijski sestanek romskih svetnikov v mandatu 2022-2026 v Pomurju.

Na sestanku so se romski svetniki, ki delujejo v Pomurju, zbrali, da bi izmenjali mnenja o svojem položaju v aktualnih občinskih svetih. Poleg tega je bil namen sestanka tudi razpravljati o skupnem sodelovanju, učinkovitem delu v občinskih svetih ter načrtovati skupne projekte in aktivnosti za prihodnost.

Posebna gostja sestanka sta bila dva profesorja iz Angleške univerze, Andreja Zevnik in Andrew Russell, ki sta sodelovala v razpravah o ključnih izzivih, s katerimi se romski svetniki soočajo v svojem delovanju. Skupaj so se osredotočili na teme, kot so neenakost, diskriminacija in pomanjkljiva vključenost romske skupnosti v procese odločanja. Cilj teh razprav je bil oblikovati strategije za krepitve vloge romskih svetnikov ter zagotoviti enake možnosti za romsko skupnost in izboljšanje njihovega vpliva na lokalni ravni.

Koordinacijski sestanki romskih svetnikov so pomembni koraki naprej pri krepitvi romske skupnosti v Sloveniji. Z dogodki, kot je ta, se ustvarjajo priložnosti za izboljšanje položaja romskih svetnikov in za uveljavljanje njihove vloge pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni. S tem se zmanjšujejo neenakosti, spodbuja se enakopravnost in odpravlja diskriminacija, kar prispeva k razvoju bolj enakopravnega in strpnejšega družbenega okolja.