Danes je potekala predstavitev akcijskega načrta za razvoj romske skupnosti v Mestni občini Murska Sobota, ki želi nasloviti potrebe in izzive romske skupnosti ter zagotoviti njihovo enakovredno vključevanje v lokalno skupnost v obdobju 2023-2030.

Cilj Mestne občine Murska Sobota je ustvariti kakovostno, varno in privlačno okolje za romsko skupnost, kjer bodo lahko enakopravno sodelovali v družbenem, gospodarskem in kulturnem življenju. S tem namenom jim bo zagotovljen enak dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in primernih bivalnih pogojev. Hkrati želijo opolnomočiti romsko skupnost, da bodo lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju lastne prihodnosti in prihodnosti širše družbe. Z ustvarjanjem priložnosti in razvojem spretnosti bodo tudi opremili romsko skupnost z orodji in znanjem, ki jih potrebujejo za uspeh, pri čemer bodo še posebej poskrbeli za podporo mladih.

V dokumentu so opredeljena prioriteta področja, ki jih je treba obravnavati na področju razvoja romske skupnosti. Med njimi so zagotavljanje kakovostnega in zdravega bivalnega okolja ter izboljšanje dostopa do stanovanj in stanovanjski razvoj Pušče. Poleg tega se bo pozornost namenila tudi izobraževanju, zaposlovanju in socialni varnosti romske skupnosti.

Vir: MOMS