V Grčiji, natančneje v Solunu je od 10.6.2023 do 17.6.2023 potekal izobraževalni dogodek “Learning, Teaching, and Training” v okviru projekta H2O – Help to Opportunities, ki se izvaja pod okriljem programa Erasmus+. Dogodek je bil posebej zasnovan za pripadnice in pripadnike romske skupnosti z namenom krepitve zdravstvene pismenosti romske skupnosti.

Na dogodku je sodelovalo 40 udeležencev iz 8 držav, ki so prisluhnili predavanjem iz različnih področij, ki lahko vplivajo na izobljšanje zdrastvenega stanja v romskih naseljih. Udeleženci so pridobili dragoceno znanje, veščine in sposobnosti, ki jim bodo pomagale delovati kot laični zdravstveni vzgojitelji v svojih skupnostih. Izobraževanje je potekalo v teoretičnem in praktičnem smislu, kar je omogočilo aktivno sodelovanje udeležencev. Skozi interaktivne delavnice, vaje in simulacije so udeleženci pridobili praktične izkušnje, ki so jim pomagale utrditi in uporabiti pridobljeno znanje. Ob robu izobraževanja je bilo izvedeno tudi partnersko srečanje projekta.

Glavni cilj projekta H2O je dvig ravni zdravstvene pismenosti pripadnikov romske skupnosti s pomočjo posebej zasnovanih programov in izobraževanja pod vodstvom izkušenih romskih laičnih pedagogov. Projekt spodbuja posameznike k prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje in dobrobit njihovih družinskih članov.

Izvedene aktivnosti “Learning, Teaching, and Training” bodo prispevale k razvoju socialnih, kulturnih in državljanskih kompetenc v romski skupnosti ter krepitvi zaupanja v zdravstvene sisteme, storitve in osebje. Projekt H2O si prizadeva ustvariti trajnostne spremembe v življenju pripadnikov romske skupnosti, kar bo prispevalo k izboljšanju njihovega zdravja in kakovosti življenja.

Za več informacij o projektu H2O in njegovih tekočih prizadevanjih obiščite spletno stran projekta na naslovu https://www.h2oerasmus.eu/.