V večnamenski dvorani na Pušči je 12.5.2023  potekala uspešna delavnica na temo energetike, ki je privabila številne udeležence. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo za Pomurje in Zvezo Preporod.

Delavnica je potekala v prijetnem vzdušju, kjer so udeleženci pridobili dragocene informacije o pristopih za varčevanje z energijo v gospodinjstvih. Udeleženci so bili seznanjeni z nasveti, kje in kako lahko privarčujejo energijo ter koliko lahko s tem prihranijo. Predstavniki agencije so izpostavili pomembnost energetske učinkovitosti in ozaveščanja o trajnostni rabi energije v vsakdanjem življenju.

Poleg predstavitve varčevanja z energijo so udeleženci pridobili informacije o aktualnih in pričakovanih razpisih za sofinanciranje investicij v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. S temi sredstvi se želi spodbuditi izvajanje energetsko učinkovitih ukrepov in pospešiti prehod na obnovljive vire energije v regiji Pomurje.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi problematiki energetske revščine. Na delavnici so predstavili ukrepe za preprečevanje in odpravo energetske revščine ter napovedane razpise za investicije, med njimi tudi razpis »ZERO 500«, ki je namenjen zmanjševanju energetske revščine in izboljšanju energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nižjimi dohodki.

Udeleženci so dobili konkretna pojasnila in nasvete glede uresničevanja energetskih ukrepov ter možnosti prijave na razpise.