Pušča je zgodba o občini, ki se je odločila, da bodo Romi enakovreden del naše družbe. Hkrati pa je to tudi zgodba o Romih, ki so prevzeli odgovornost za svoj lasten razvoj. To je odgovor na vprašanje, zakaj je Pušča postala najbolj razvito romsko naselje v Evropi. To ključno sporočilo smo predstavili včeraj v Evropskem parlamentu na Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve v Bruslju, kjer smo delili dobre prakse s področja romske skupnosti. Evropsko unijo namreč zanimajo primeri dobrih praks posameznih članic, ki bi se lahko prenesli v druge države.

V imenu Mestne občine Murska Sobota smo predstavili pretekle in predvsem sedanje uspehe in učinkovit razvoj romske skupnosti na Pušči. Ambiciozen razvojni načrt za romsko skupnost se tudi v prihodnje ne bo ustavil, ampak bo nadgrajen v tesnem sodelovanju s Krajevno skupnostjo Pušča in drugimi relevantnimi organizacijami.

Poudarili smo tudi pomembnost dejstva, da je Pušča pred več kot 20 leti postala samostojna krajevna skupnost. To je omogočilo Romom, da so prevzeli odgovornost za svoj razvoj, kar pa je hkrati spodbudilo razvoj civilne družbe v obliki številnih društev, ki so še danes gonilo družbenega življenja v naselju.

Poleg tega smo izpostavili vlogo evropskih sredstev v razvoju Pušče. V zadnjih letih je naselje izvedlo številne projekte, financirane iz evropskih sredstev. Izpostavili smo tudi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki je letos uspešno podprlo različne projekte za izboljšanje infrastrukturnih razmer v romskih naseljih.