Otvoritev Hiše sobivanja in znanja na Pušči
V ponedeljek, 4. decembra 2023, je na Pušči potekala svečana otvoritev Hiše sobivanja in znanja, ki predstavlja osrednji prostor za učinkovito izobraževanje mladih pripadnikov in pripadnic romske skupnosti ter izboljšanju sobivanja med krajani in krajankami Pušče.


Mestna občina Murska Sobota je skupaj s Krajevno skupnostjo Pušča ter Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota združila moči in vzpostavila inovativen prostor, namenjen spodbujanju medsebojnega kreativnega soustvarjanja mladih Romov. Različni tematski dogodki, ki bodo potekali v okviru predhodno vzpostavljene informacijske točke, bodo mladim omogočili pridobivanje novih znanj in veščin. V sami hiši je tudi prostor namenjen “Knjigobežnici”, kjer bodo na voljo različne knjige in druga romska literatura, kot podpora pri izvedbi dogodkov. Hiša sobivanja in znanja predstavlja koncept sobivanja ljudi ter je namenjena posredovanju informacij, hkrati pa ohranja in prenaša 110-letno zgodovino Romskega naselja Pušča. Prostor bo namenjen še dejavnostim skupnega pomena, spodbujanju medsebojne pomoči ter vzpostavljanju povezav, kjer se bodo ustvarjali optimalni pogoji za izvajanje skupnostnih aktivnosti. Želimo, da sta znanje in vedenje dostopna vsem in ta hiša je prav takšen prostor, kjer se prepleta preteklost, sedanjost in prihodnost skupnosti.
Hišo so slavnostno odprli Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, Dalibor Cener Horvat, predsednik KS Puša, Darko Rudaš, romski svetnik v Mestni občini Murska Sobota ter direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Klaudija Šek Škafar.


Sicer pa vzpostavitev Hiše sobivanja in znanja predstavlja prvo fazo uresničitve privlačne Vasi sožitja na Pušči. Ta projekt bo izoblikovan kot atraktivni turistični produkt, ki bo temeljil na romski tradiciji in zgodovini.