19. decembra 2023, je potekala 5. seja Varnostnega sosveta romske skupnosti Pomurja, ki je prinesla konstruktivno srečanje med predstavniki Policije in romskih svetnikov.

Glavni poudarki seje so bili pregled dela in program dela varnostnega sosveta v tekočem letu ter temeljita obravnava aktualnih dogodkov

Na seji so predstavniki Policije podali pregled izvedenih varnostnih ukrepov v preteklem letu ter predstavili program dela za leto 2024. Poudarili so pomen proaktivnega pristopa k varnosti in predstavili načrte za še učinkovitejše sodelovanje s romsko skupnostjo. Romski svetniki so izrazili svoje mnenje in predloge ter skupaj s predstavniki Policije iskali rešitve za morebitne izzive.

V drugem delu seje so udeleženci razpravljali o aktualnih dogodkih, ki so vplivali na varnost in dobro počutje romske skupnosti.

Po zaključku seje so se udeleženci strinjali, da je takšno sodelovanje ključno za gradnjo zaupanja in trajnostne rešitve. Varnostni sosvet romske skupnosti Pomurja ostaja zavezana krepitvi dialoga med Policijo in romskimi svetniki ter uresničevanju skupnih ciljev za varnejšo in boljšo prihodnost romske skupnosti v Pomurju.