Vljudno vas vabimo na mednarodno zaključno konferenco projekta H2O (Help to Opportunities), sofinanciranega iz programa Erasmus+. Konferenca bo potekala v Panonski vasi, Tešanovci 11 p, 9226 Moravske Toplice v torek, 5. marca 2024, s pričetkom ob 9.30.

Namen konference je predstaviti projektne rezultate in raven zdravstvene pismenosti v 8 državah Evrope. Na dogodku bodo spregovorili predstavniki romske skupnosti in strokovnjaki iz desetih različnih držav, in sicer iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Velike Britanije, Srbije, Irske, Španije, Portugalske, Grčije in Slovaške. Tekom raziskave, ki je bila izvedena v okviru projekta, smo ugotovili, da je veliko pripadnikov romske skupnosti še vedno diskriminiranih pri dostopu do zdravstvenih storitev. Vsled tega smo k sodelovanju na konferenci povabili Združenje EPEKA so.p., ki bo skupaj s partnerji predstavilo izsledke projekta PRESS, v okviru katerega so raziskovali primere diskriminacije pripadnikov romske skupnosti na različnih področjih.

Na ravni partnerstva želimo nadaljevati z razvijanjem zdravstvene pismenosti pripadnikov romske skupnosti. V sodelovanju z Uradom Vlade RS za narodnosti bomo za potrebe diseminacije rezultatov projekta H2O na konferenci izvedeli delavnico o evalvaciji ukrepov Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 na področju zdravja in zdravstvenega varstva.

Za učinkovitejši razvoj romske skupnosti je izjemno pomembno, da smo zmožni sodelovati in razvijati primere dobrih praks, zato vam zagotavljamo, da boste na dogodku lahko slišali številne nove in ambiciozne rešitve, ki lahko prispevajo k izboljšanju položaja romske skupnosti na različnih družbenih področjih, ne samo na področju zdravja in zdravstvenega varstva. Verjamemo, da bo konferenca obenem tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanja in navezovanje stikov, ki se bodo v prihodnosti odražali tudi v tesnejšem mednarodnem sodelovanju.

Vabilo s programom se nahaja v prilogi. Prosimo pa vas, da se na dogodek prijavite na naslednji povezavi do 1. marca 2024: ZAKLJUČNA KONFERENCA / FINAL CONFERENCE – H2O (google.com)

Program konference