V četrtek 21. Marca 2024 je v Ljubljani v Hotelu M potekal dogodek na temo evalvacije ukrepov Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030 na področju vzgoje in izobraževanja.

Dogodka smo se udeležili tudi predstavniki Zveze Preporod.

Na dogodku, je zbrane najprej pozdravil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Urada vlade RS za narodnosti g. Rok Petje kasneje pa je spregovoril še vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo g. Rado Kostrevc.

V nadaljevanju programa smo slišali nekatere primere dobre prakse na področju osnovnih šol in vrtev, kasneje pa je potekala še delavnica na kateri smo zbrali izpostavili ukrepe za katereme menimo, da primerno delujejo, hkrati pa smo izpostavili predloge in ideje kaj bi se dalo še izboljšati in na kakšen način.

Verjamemo, da bodo nekateri predlogi in ideje v prihodnosti tudi slišani in uresničeni.