V četrtek 28. marca 2024 je v prostorih VRNC Dolga vas (Občina Lendava) potekal koordinacijski sestanek romskih svetnikov v Pomurju. Na sestanku so se zbrani romski svetniki seznanili z namero Vlade Republike Slovenije o spremembi 20a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) na področju sofinanciranja obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji pri čemer bodo sredstva, ki jih prejmejo občine, postala strogo namenska, hkrati pa je predvidena tudi sprememba višine sredstev, ki jih bodo občine po novem prejemale.

Gost dogodka je bil vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti g. Rok Petje, ki je predstavil prihajajoče spremembe.

Na sestanku so se zbrani svetniki pogovorili tudi o pereči problematiki na področju varnostne situacije v romskih naseljih ter podali nekaj predlogov kako le to izboljšati. V ta namen se bodo organizirali tudi razširjeni posveti v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, policijo in romskimi svetniki.