Mestna občina Murska Sobota je partner v Projektu DREAM ROAD, krepi zmogljivosti javnih organov za boljše spopadanje z izzivi, s katerimi je soočena romska skupnosti, z dialogom in inovacijami, tako da predstavnikom skupnosti nudi znanje in izkušnje za dosego dolgotrajnega učinka. Dolgoročni cilj je ustvariti trajne procese interakcije, ki spodbujajo medsebojno odzivnost vseh družbenih akterjev. Transnacionalni okvir bo omogočil izvajanje prenosljivih rešitev, preizkušenih v lokalno specifičnih okoljih, ki bodo služile kot zgled pri oblikovanju politik.

V okviru projekta je Mestna občina Murska Sobota v romskem naselju Pušča odprta informacijsko točko (Learnin Lab), kjer potekajo številni dogodki, izobraževanja in svetovanja. Vse potrebne informacije lahko dobite v večnamenski dvorani na Pušči. Na slavnostnem dogodku, ki je potekal v petek, 10. septembra 2021 ob 10. uri v večnamenski dvorani na Pušči je pismo o nameri za vzpostavitev informacijske točke v Krajevni skupnosti Pušča podpisalo kar 15 organizacij in institucij, ki bodo zagotavljale izvajanje različnih vsebin. Aktivnost že sovpada z 110 obletnico naselja Pušča, ki jo bodo krajani in krajanke praznovali v mesecu oktobru.

Osnovni namen, zaradi katerega bo vzpostavljena Informacijska točka na Pušči, je potreba po celovitem in organiziranem razvoju romske skupnosti, medsebojnem povezovanju ter ustvarjanju novih priložnosti za izboljšanje položaja in življenjskega standarda romske skupnosti v Murski Soboti. Organizacije, ki bodo zagotavljale vsebine pa se bodo tako osredotočale na svetovanje in usmerjanje na informacijski točki, nudile podporo pri reševanju romske problematike na njihovem področju delovanja ter spodbujale medsebojno povezovanje in izvajanje skupnih projektov.