Na spletni strani Sveta romske skupnosti Slovenije je bil objavljen 2. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2024, (JR-RD 2024). Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Rok za oddajo prijav je do vključno 29. 4. 2024. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 29. 4. 2024. Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 21.000,00 EUR.

 

Prav tako je bil objavljen 1. Javni Razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, (JR-RPR 2024). Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.