VABILO

Anticiganizem je ena najpogostejših oblik diskriminacije tako v slovenskem kot tudi v evropskem prostoru. Anticiganizem ni (zgolj) stvar manjšine. Nasprotno, pomembno vlogo v boju proti tej obliki diskriminacije imamo vsi. Odprava anticiganizma je predpogoj za vključenost Romov v slovensko družbo, torej tudi v slovenski javni in politični prostor. Izmenjava informacij, vsakodnevnih izkušenj in primerov dobrih praks pa predstavlja pomemben korak na poti k temu.

Zato Univerza v Manchestru, Univerza v Liverpoolu, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod organiziramo okroglo mizo z naslovom Skupaj proti anticiganizmu.

Na okrogli mizi z razpravo bomo sodelovali predstavniki romske skupnosti, raziskovalci in drugi, ki se vsakodnevno vsak s svojega vidika srečujemo z anticiganizmom. Delili bomo izkušnje, mnenja in opažanja. Veseli bomo, če boste v okviru razprave tudi vi dodali svoj kamenček v mozaik boja proti anticiganizmu.

Okrogla miza z razpravo bo potekala v četrtek, 30. 5. 2024, od 13.30 do 16.30 v dvorani Knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da udeležbo potrdite do vključno 28. 5. 2024 na naslednji povezavi.

Prepričani smo, da brez sodelovanja mladih obsega anticiganizma ne bomo zmanjšali, zato bomo mlade iz vse Slovenije ob koncu okrogle mize pozvali, naj v prihodnjem šolskem letu razmišljajo o anticiganizmu in sodelujejo na natečaju Urada za narodnosti. Ob tem se bomo vsi naučili nekaj novega, najboljše ideje pa bodo spomladi 2025 tudi nagrajene. Več o tem pa ob koncu okrogle mize.

Prijazno vas prosimo, da vabilo razširite med čim več ljudi. Se vidimo 30. maja!

*Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem.

INVITATION LETTER

Antigypsyism is one of the most common forms of discrimination in Slovenia as well as through out Europe. Antigypsyism is not only a matter for the minority. We all play an important role in combating this form of discrimination. The eradication of antigypsyism is a prerequisite for the inclusion of members of the Roma community in Slovenian society, including its public and political spheres. An important step towards this goal is the exchange of information, everyday experiences and good practices.

The Universities of Manchester and Liverpool, the Slovene Government Office for National Minorities and Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod are organising a roundtable with discussion entitled Together against Antigypsyism.

Members of the Roma community, researchers, professionals and others encountering antigypsyism in our respective professional environments will come together to share experiences, observations and informed opinions. We would be delighted if you could join us for this event, participate in our discussion and contribute to the fight against antigypsyism.

The roundtable with discussion will take place on Thursday, May 30, 2024, between 1:30pm and 4:30pm in the Oton Župančič library, Kersnikova ulica 2, Ljubljana (room will be signposted on your arrival). We kindly ask you to confirm your participation by May 28, 2024, following this link.

Young people are key in tackling antigypsyism. Therefore, we will call upon young people from all over Slovenia to think about antigypsyism in the coming school year and participate in a competition organised by the Office for National Minorities. In doing this we can all learn something new. The best ideas will be rewarded in spring 2025. More information about the competition will be shared at the end of the roundtable.

You are kindly invited to extend this invitation to anyone who you think might be interested. See you on May 30!

*The event will be in English and Slovenian with simultaneous translation.