Delavnica je potekala dne, 16. 6. 2017 v romskem naselju Beltinci na temo,»Vzgoja in izobraževanje za otroka iz vidika vzgoje v družinah«. Izpostavljen je bil pomen vzgoje in izobraževanja za otroka iz vidika vzgoje v romskih družinah, iz vidika romske ženske v vlogi hčerke, partnerke in mame.Vključene so bile različne starostne skupine, mlajši otroci in starejši odrasli, ki so se učili drug od drugega  in skupaj s kreativnimi dejavnostmi krepili vrednote, spoštovanja in sprejemanja. Starši in otroci so na koncu delavnice pripravili svoje vrtove v lesenih zabojih, ter skupaj sadili povrtnine. Na ta način so dobili možnost biti aktivni, razigrani in spontani učenci ne glede na svoja leta. Prav tako smo delavnico popestrili z romskim plesom in prijetnim druženjem s starši in otroci.

 

Aktivnost je financiral Urad vlade RS za narodnosti v okviru razpisa za sofinanciranje aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017.

Brez naslova