20.6.2017 je v Večnamenski dvorani na Pušči potekal »Dan odprtih vrat zaposlenih v programih javnih del«. Zaposleni preko javnih del v Društvu Preboj, Društvu Vizija in Zvezi Preporod se pri svojem delu srečujemo z romsko problematiko. Želeli smo predstaviti svoje delo in približati udeležencem tudi kako v bodoče vidimo svoje delo pa tudi opozoriti na pomanjkljivosti in prednosti. Darko Rudaš, romski svetnik je imel pozdravni nagovor, sledila je beseda Mojce Ulaga, skrbnica programa javnih del v Centralni službi Zavoda za zaposlovanje, Nataše Škrilec, odgovorni za javna dela na Zavodu za zaposlovanje v Murski Soboti. Priložnost, da pove svoje mnenje z vidika zaposlenega preko javnih del pa je pripadla zaposlenemu na informacijski točki na Pušči, Žarku Horvatu. Žarko je zelo nazorno prikazal delo na informacijski točki in opozoril tudi, kje vidi največjo težavo kar se tiče javnih del. Vsi pa so se strinjali, da je treba največ pozornosti nameniti predšolski vzgoji, da se bodo Romi izobraževali in posledično dobivali boljše in bolje plačano delovno mesto. Na koncu smo se sprehodili tudi do njive, kjer je pred kratkim bil zasajen prvi hektar površine na Pušči z rastlino Miskantus. Z zasaditvijo te rastline želimo Romom ponuditi nova delovna mesta in s tem večjo socialno vključenost in večje zadovoljstvo ter boljše in kakovostnejše življenje. Srečanje je bilo izredno uspešno.

 

Aktivnost je financiral Urad vlade RS za narodnosti v okviru razpisa za sofinanciranje aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017.

Brez naslova