Zveza Preporod je v sodelovanju s PGD Pušča organizirala delavnico ˝Otroci spoznavajo gasilske veščine˝. Otrokom in staršem smo predstavili kako pomembno je delo gasilcev in katero opremo gasilci uporabljajo pri svojem delu.

Nato so tudi sami sodelovali pri konkretni izvedbi ene izmed vaj. Otroci so uživali, ko so lahko pomagali gasilcem pri izvedbi vaje. Počutili so se kot pravi mali nadobudni gasilci.  Nad delom gasilcev so bili navdušeni. Zanimanje za tovrstno delavnico je bilo izredno veliko, saj se je zbralo preko 50 otrok in staršev. Tudi v bodoče se bomo trudili, da bi tovrstno delavnico še ponovili.

Namen delavnice je bil romske otroke seznaniti s prostočasnimi dejavnostmi, ki lahko pomenijo odlično vključevanje v družbo in širše okolje.

Aktivnost je financiral Urad vlade RS za narodnosti v okviru razpisa za sofinanciranje aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017.

Brez naslova