Ta vikend smo v Zvezi za razvoj romske manjšine – Preporod praznovali štiri leta delovanja. 17. feburarja 2014 je bila namreč zveza uradno vpisana v register. Sama ideja za ustanovitev zveze pa je vzniknila na vseslovenskem kongresu romske civilne družbe, ki je pod naslovom Soodločanje Romov pri zadevah javnega pomena potekala 12. aprila 2013 v državnem svetu. Na podlagi razprav so se Romi odločili nadgraditi romsko civilno družbo, zato so podpisali deklaracijo, s katero so izrazili namero po ustanovitvi zveze, ki naj združuje tako romske kakor tudi druge organizacije in posameznike, ki se iskreno zavzemajo za boljši položaj Romov.

V zvezi Preporod uresničujemo vizijo razvoja zveze ter romske skupnosti, ki smo si jo zastavili ob ustanovitvi zveze leta 2014 in v okviru katere smo odločeni dvigniti romsko skupnost na višjo raven, da skupaj nadgradimo romsko civilno družbo ter povečamo moč in doseg romske manjšine. Prepričani smo, da bomo uspešni le preko sodelovanja z drugimi romskimi organizacijami, partnerji, lokalno ravnjo, državo in vsemi prebivalci republike Slovenije. Pristop k reševanju romske problematike v okviru programa zveze Preporod zajema več ukrepov, s katerimi želimo izboljšati predvsem socialni, ekonomski, politični, izobraževalni, kulturni in prostorski položaj Romov. Številni izvedeni programi in projekti pa so dokaz, da smo na pravi poti k uresničevanju našega poslanstva. Več o zadnjih dveh letih delovanja si lahko preberete tukaj.

V Zvezi Preporod se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli k uspešnemu razvoj naše organizacije.